AS-BCST Logo

公共助理

吳承蒲
職       稱:生物安全/輻射
電       話:+886-6-2166833
信       箱:bioeric@gate.sinica.edu.tw

工作簡介:實驗室安全管理及教育訓練、輻射防護管理、毒化物管理、網頁更新及維護、公務車管理。

 

楊映齡
職       稱:公用儀器/財管
電       話:+886-6-2166832
信       箱:yyl@gate.sinica.edu.tw

工作簡介:
公用儀器管理、財產管理暨物品管理、暑期大學生培育計畫。

 

李明盛
職       稱:溫室管理員
電       話:+886-6-5056631
信       箱:lms@gate.sinica.edu.tw

工作簡介:
南科基因轉殖溫室管理及維護

 

曾文彬
職       稱:南院溫室管理員
電       話:+886-6-2166836
信       箱:tzengwenbin0628@gate.sinica.edu.tw

工作簡介:
南院溫室管理及維護